Afbeelding Hoofding
Afbeelding Pagina
De moto, fiscaal voordelig

1. Welke belastingen moet ik betalen op mijn motorfiets?
U bent door de inschrijving van uw motorfiets de volgende belastingen verschuldigd:
* de eenmalige belasting op de inverkeerstelling (BIV)
* de jaarlijkse verkeersbelasting (VB)

2. Hoe en wanneer moet ik deze belastingen betalen?

Nadat u uw motorfiets heeft ingeschreven bij de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer, zal u normaal gesproken van de dienst Belastingen Auto’s Brussel van de FOD Financiën, in de loop van de maand die volgt op de maand van inschrijving een uitnodiging tot betaling ontvangen.
In het inschrijvingsjaar zal u gevraagd worden om zowel de belasting op de inverkeerstelling als de verkeersbelasting te betalen; de volgende jaren bent u enkel de verkeersbelasting verschuldigd.

3. Hoeveel bedraagt de jaarlijkse verkeersbelasting?

De verkeersbelasting op motorfietsen is eenvormig vastgesteld op 36,24 EUR.
Dit bedrag wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd en bedraagt op 1 juli 2006: 42,36 EUR + 4,24 EUR (opdeciemen) = 46,60 EUR.
Motorfietsen met een cilinderinhoud van 250 cm³ en minder zijn vrijgesteld van deze verkeersbelasting.

4. Op welke basis wordt de BIV voor mijn motorfiets berekend?

De BIV (Belasting op de inverkeerstelling) wordt berekend op basis van het vermogen van de motor. Indien het vermogen van eenzelfde motor uitgedrukt in PK en in kW tot een verschillend belastingbedrag leidt, is het hoogste bedrag verschuldigd Voor de inverkeerstelling van tweedehandse motorfietsen zijn er verminderde tarieven.

5. Welke beroepsmatige verplaatsingskosten zijn voormotorrijders fiscaal aftrekbaar?
Zowel de woon-werkverplaatsingen als de andere (dan woon-werkverkeer) beroepsmatige verplaatsingen met uw motorfiets zijn fiscaal aftrekbaar.
Voor uw woon-werkverkeer hebt u de keuze tussen het forfait van 0,15 EUR per afgelegde kilometer en het bewijzen van uw werkelijke kosten (kosten woon-werkverkeer, verzekeringskosten, verkeersbelasting, brandstof, kosten voor beschermende motoruitrusting,...).
Voor uw andere (dan woon-werkverkeer) beroepsmatige verplaatsingskosten gelden dezelfde toepassingsregels als voor de beroepsmatige verplaatsingen buiten het woon-werkverkeer met de auto.
De verplaatsingskosten met de motor zijn volledig aftrekbaar.

6. Is de motoruitrusting altijd aftrekbaar?
Wanneer u voor uw woon-werkverkeer kiest voor het forfait van 0,15 EUR wordt er verondersteld dat al uw kosten begrepen zijn in dit forfait, dus ook de kosten voor uw motoruitrusting. U kunt ze bijgevolg niet meer aftrekken. Wanneer u kiest voor de aftrek van uw werkelijke kosten, is uw beschermende motoruitrusting aftrekbaar wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: ? De beschermende motoruitrusting is gekocht in een motorspeciaalzaak. ? Het gaat om beschermende en specifieke motoruitrusting of thermische onderkledij. ? Er is een factuur uitgereikt. ? De factuur vermeldt het merk, het model en een omschrijving van de motoruitrusting.

7. Ik ben motorrijder. Wat kan ik afschrijven en hoe moet ik dat doen ?
U kunt zowel uw motorfiets als uw beschermende motoruitrusting afschrijven.
Een nieuwe motorfiets is in principe afschrijfbaar op 5 jaar, de uitrusting op 3 jaar. Degressief afschrijven is toegelaten.

 

Best te bezichtigen met Firefox of Internet Explorer, Adobe Flash Player 9 in resolutie 1280x1024px. © 2023
Valid HTML 4.01 Transitional